Merhaba,

Evlilik için hazır hissetmeme, partner konusunda emin olamama olağan durumlardan biridir.

Herkesin evlenme kararını özgür ve sorumlu bir şekilde alma hakkı vardır. Ancak evlenme kararı bireysel bir karardır. Evlenme ve Aile Kurma Konularında Seçim Yapma Hakkı da cinsel haklar arasında yer almaktadır. Evliliğe ve benzer türde, eşitliğe ve tam ve özgür iradeye dayalı ilişkilere dahil olma, bu ilişkileri kurma ve bozma hakkı herkese tanınmıştır. Örneğin: evlenme kararında evleneceğin bir aday geldiğinde hazır hissetmiyorsan ya da istek duymuyorsan vazgeçme hakkına sahipsin.

Cinsel haklar, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarını içine alan çatı bir kavramdır. Cinsel haklar; 

  • Kişinin cinsel hayatında yaşadığı tatmin, eşit ilişki kurabilme ve güvenli cinsellik yaşama gibi özgürlük alanlarını,
  • Kişilerin cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, istenmeyen gebelik ve şiddetten korunabilmesi  için önleyici ve ihtiyaç duyulduğunda test ve tedavi ile ilişkili hizmet ve politikalara kolayca erişebilmesini,
  • Tüm bu süreçlerde yaşı, cinsiyeti, cinsel yönelimi ve/veya cinsiyet kimliği, sağlık (fiziksel ve zihinsel) durumu, engellilik durumu, göçmen ve mülteci statüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramamasını,

 temel alan haklardır.

Daha fazla bilgi için Cinsel Haklar ve Gençlerin Durumu oturumuna bakabilirsin